Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - tematów z zakresu finansów
Analiza finansowa jako skuteczny instrument kontroli przedsiębiorstwa
Analiza oddziaływania światowego kryzysu finansowego na rynek nieruchomości
Audyt finansowy w jednostkach sektora finansów publicznych
Budżet jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego
Dostępne sposoby wspierania rozwoju i finansowania MSP
Faktoring na polskim rynku usług finansowych
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Finansowanie spółek kapitałowych - kwestie podatkowe
Finansowanie zadań oświatowych w powiecie X
Franchising na polskim rynku usług na przykładzie przedsiębiorstwa X
Fundusze inwestycyjne a inne sposoby inwestowania środków finansowych
Fundusze inwestycyjne jako sposób lokowania kapitału
Funkcje menadżera finansowego w działalności przedsiębiorstwa X
Gospodarka finansowa szkół podstawowych
Instrumenty finansowe i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności
Komputerowe wspomaganie zarządzania finansami w korporacjach
Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości
Kredyt jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Leasing i kredyt inwestycyjny jako źródła finansowania aktywów
Leasing jako źródło finansowania organizacji gospodarczych
Mikro instytucje finansowe w gospodarce rynkowej
Nadzór finansowy w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Obce źródła finansowania aktywów jednostki gospodarczej
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa X
Ocena roli kredytu hipotecznego w finansowaniu inwestycji
Ocena sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu
Podatek VAT i jego wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa
Przydatność informacyjna rocznego raportu finansowego
Rating kredytowy w dobie globalnego kryzysu finansowego
Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego
Rynek mieszkaniowy w Polsce - systemy i źródła finansowania
Sprawozdawczość finansowa i jej znaczenia na przykładzie przedsiębiorstwa X
Stopa zwrotu i ryzyko w inwestycjach finansowych
Środki finansowe dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
Środki pomocowe Unii Europejskiej w finansowaniu MSP
Wpływ restrukturyzacji na wynik finansowy na przykładzie przedsiębiorstwa X
Wprowadzanie do obrotu finansowego środków z nielegalnych źródeł
Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla sektora MSP
Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej
Zarządzanie finansami jednostki budżetowej na przykładzie X
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa X
Znaczenie informacji finansowej w przedsiębiorstwie X
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

i wiele, wiele innych...
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone