Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Pojęcie i podział przedsiębiorstw
1.2. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
1.3. Istota finansowania działalności przedsiębiorstw
1.4. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ II. KAPITAŁY WŁASNE W FINANSOWANIU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Kapitał własny pochodzący ze źródeł wewnętrznych
2.2. Pozyskiwanie kapitału z publicznej emisji papierów wartościowych
2.3. Finansowanie przedsiębiorstw przez venture capital/private equity
2.4. Korzystanie z pomocy aniołów biznesu (business angels)

ROZDZIAŁ III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OBCEGO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
3.1. Długoterminowe źródła finansowania
3.1.1. Kredyt bankowy w działalności gospodarczej
3.1.2. Finansowanie działalności przy pomocy leasingu
3.1.3. Korzystanie z funduszy unijnych
3.1.4. Inne długoterminowe źródła finansowania MSP
3.2. Krótkoterminowe źródła finansowania
3.2.1. Kredyt kupiecki w działalności gospodarczej
3.2.2. Finansowanie działalności za pomocą faktoringu
3.2.3. Pożyczki z sektora pozabankowego w finansowaniu działalności
3.2.4. Inne krótkoterminowe źródła finansowania MSP

ROZDZIAŁ IV. ROLA KREDYTU I LEASINGU W FINANSOWANIU INWESTYCJI RZECZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA X
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
4.2. Finansowa ocena opłacalności stosowania kredytu
4.3. Finansowa ocena opłacalności stosowania leasingu

ROZDZIAŁ V. PORÓWNANIE FINANSOWANIA INWESTYCJI ZA POMOCĄ KREDYTU I LEASINGU W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
5.1. Warunki ekonomiczne inwestycji
5.2. Zakup przedmiotu ze środków własnych
5.3. Zakup przedmiotu ze środków pochodzących z kredytu
5.4. Zakup przedmiotu dzięki leasingowi operacyjnemu
5.5. Zakup przedmiotu dzięki leasingowi finansowemu
5.6. Wnioski z przeprowadzonej symulacji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone