Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.1. Istota i rodzaje sprawozdań sporządzanych w przedsiębiorstwie
1.2. Pojęcie i znaczenie sprawozdań finansowych
1.3. Polskie prawo bilansowe regulujące zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową
1.4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

ROZDZIAŁ II. ISTOTA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.1. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
2.2. Odbiorcy sprawozdań finansowych
2.3. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych
2.4. Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
3.1. Elementy sprawozdań finansowych
3.2. Pojęcie i istota analizy finansowej sprawozdań finansowych
3.3. Istota wstępnej analizy sprawozdań finansowych
3.4. Analiza wskaźnikowa relacji zachodzących pomiędzy sprawozdaniami finansowymi

ROZDZIAŁ IV. WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA X
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
4.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu
4.3. Struktura i dynamika rachunku wyników
4.4. Wstępna ocena przepływów środków pieniężnych na podstawie cash flow

ROZDZIAŁ V. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA X
5.1. Analiza rentowności
5.2. Analiza płynności finansowej
5.3. Analiza sprawności działania
5.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu)

ROZDZIAŁ VI. ZNACZENIE ANALIZY SPRAWOZDAN FINANSOWYCH W OCENIE KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone